Čo je to živnostenské podnikanie?

Živnostenské podnikanie je najrozšírenejším podnikaním na Slovensku. Jeho základnou právnou normou je živnostenský zákon, ktorý upravuje jeho podmienky a kontroluje ich celkové dodržiavanie. Založiť si živnosť je najjednoduchšia možnosť venovať sa vlastnému podnikaniu. Na to aby ste mohli prevádzkovať živnosť stačí ak spĺňate všeobecné podmienky. Tými sú: dosiahnutie plnoletosti, byť spôsobilý na právne úkony a byť bezúhonný. Pri istých druhoch živností je potrebné spĺňať aj osobitné požiadavky. Tie sa líšia podľa druhu živnosti.

obchod

Pri viazanej živnosti je nutná odborná spôsobilosť a prax na vykonávanie danej činnosti. Prevádzkovanie tejto živnosti využívajú napríklad geodeti a kartografi, prevádzkari cestovnej kancelárie alebo v stavebníckom priemysle. Na získanie remeselnej živnosti potrebujete spolu so všeobecnými podmienkami preukázať aj odbornú spôsobilosť vyučením v odbore, teda je potrebné preukázať sa výučným listom, ktorý súvisí s daným podnikaním, o ktoré žiadate. Posledný druh živnosti je voľná živnosť. Pri voľnej živnosti sa nevyžaduje žiadna odborná spôsobilosť. Je potrebné spĺňať iba vyššie uvedené všeobecné podmienky.

podpis

Ako získať živnostenské oprávnenie?

Ako si založiť živnosť? Prvou možnosťou je pomocou jednotného kontaktného miesta. Vybavíte tak na jednom mieste všetky povinné administratívne úkony, požiadate o zápis do Obchodného registra (nie je to povinné), dostanete sa do systému povinného zdravotného poistenia. Na jednotné kontaktné miesto sa tiež oznamujú aj zmeny týkajúce sa podnikania alebo ukončenie živnosti https://ezmluva.sk/ukoncenie-podnikania. Na Slovensku existuje 49 fyzických a jedno elektronické jednotné kontaktné miesto. Druhý spôsob založenia živnosti je elektronickou formou. Potrebujete na to občiansky preukaz s elektronickým čipom, ktorý je aktivovaný na elektronické podpisovanie. Živnosť si tak založíte jednoducho z pohodlia domova na stránke www.slovensko.sk.